Thượng tướng, Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết 8 năm thi hành Luật đặc xá, 5 năm thi hành Luật thi hành án hình sự của Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đánh giá, sau 8 năm thực hiện Luật đặc xá và 5 năm thực hiện Luật thi hành án hình sự, công tác thi hành án hình sự đã đạt được nhiều kết quả nhất định góp phần ổn định an ninh, an toàn các cơ sở quản lý, giam giữ, cảm hoá các loại đối tượng học tập, cải tạo trở thành người lương thiện có ích cho xã hội trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn thi hành Luật đặc xá, Luật thi hành án hình sự đến nay đã bộc lộ một số bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Do vậy, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ hơn về lý luận cũng như về những bất cập trong thực tiễn tổ chức quản lý và thi hành các đạo luật trên, là cơ sở để đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội.

Các đại biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã được lắng nghe nhiều bản tham luận, các ý kiến trao đổi trực tiếp với nội dung như công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về đặc xá, thi hành án hình sự, việc cụ thể hóa thực hiện thông qua công tác xây dựng văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện luật; tình hình thực hiện các quy định của Luật đặc xá và Luật thi hành án hình sự; công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, kiện toàn cơ quan quản lý thi hành án hình sự và một số cơ quan khác liên quan; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đặc xá và công tác thi hành án trong nước và phối hợp trong hợp tác quốc tế….  

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần hoàn thiện hơn các chủ trương, chính sách đối với công tác thi hành án hình sự, công tác đặc xá tha tù trước thời hạn cũng như chủ trương của Nhà nước về tái hoà nhập cộng đồng cho những người được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Sau Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các đơn vị chuyên môn tổng hợp các ý kiến để từ đó giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Hương