Sáng 29-12, tin từ UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND huyện này đã ký quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra toàn diện các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường Mầm non Măng Non.

Theo đó, yêu cầu bà Võ Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non, có trách nhiệm thu hồi và nộp các khoản tiền đã chi sai vào nguồn thu thỏa thuận năm học 2017-2018 để phục vụ một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy học sinh, số tiền 44,4 triệu đồng.

Trụ sở Trường Mầm non Măng Non tại thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cũng yêu cầu Trường Mầm non Măng Non chấn chỉnh trong công tác quản lý, không thu hồi hơn 273 triệu đồng gồm các khoản chi sửa chữa nhỏ và mua sắm đồ dùng năm học gần 186 triệu đồng; các khoản chi trong khi ngân sách thường xuyên đã bố trí hơn 10,4 triệu đồng; chi mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên cấp dưỡng 1,2 triệu đồng; chứng từ chi không đảm bảo 75,8 triệu đồng.

Về xử lý hành chính, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Võ Thị Minh Tâm vì chưa thực hiện tốt việc quản lý điều hành thu, chi các khoản thỏa thuận để phục vụ một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy học sinh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý thu chi tài chính, đặc biệt là các khoản thu vận động từ học sinh và phụ huynh học sinh.
Ngọc Thi