Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV (gọi tắt là Tổng công ty).

Kết luận của Thanh tra TP cho biết: Tổng công ty chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách nhà nước dẫn đến bị Cục thuế TP Hồ Chí Minh phạt chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trong năm 2017, 2018 số tiền 10,2 tỷ đồng và bị Cục thuế ban hành 6 quyết định cưỡng chế nộp ngân sách nhà nước. 

Sau đó Tổng công ty hạch toán số tiền bị phạt chậm nộp là 16,87 tỷ đồng trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối là thực hiện không đúng quy định. 

Tổng công ty sử dụng tiền (100% vốn nhà nước) để chi nộp tiền thuê đất, thuế đất của Công ty cổ phần Hùng Vương trên 4,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Địa ốc 7 cho ngân sách nhà nước gần 470 triệu đồng và chi trả các chi phí thực hiện dự án chung cư Nguyễn Kim- Khu B thay cho đối tác là công ty Cổ phần địa ốc Ngân Hiệp một cách tùy tiện, dẫn đến thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.

Một sai phạm khác là còn tồn đọng 1.533 phiếu thu trị giá 76,65 tỷ đồng (tiền cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, Tân Bình) và 355 phiếu chi trị giá 54,77 tỷ đồng phát sinh từ ngày 15/11/2017 đến 13/12-2017 không có chữ ký duyệt và đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị, thể hiện sự buông lỏng quản lý, tùy tiện trong công các kế toán, dễ phát sinh tham ô, tham nhũng.

Về đầu tư, trong các năm năm 2017 và 2018, Tổng công ty đầu tư tài chính tại 32 đơn vị với tổng giá trị góp vốn là 2.250,4 tỷ đồng nhưng chỉ có 18/32 đơn vị có lợi nhuận, cổ tức được chia, còn lại không có lợi nhuận hoặc thua lỗ. Trong đó năm 2017 có 7 doanh nghiệp đầu tư bị lỗ, tổng số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2017 là hơn 40 tỷ đồng. Năm 2018 có 5 doanh nghiệp bị lỗ, tổng số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2018 là gần 24 tỷ đồng. 

Tại thời điểm thanh tra, Tổng công ty còn 1.473 tỷ đồng nợ phải thu chưa thu hồi được, trong đó có khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia số tiền hơn 304 tỷ đồng. 

Qua thanh tra 6 dự án đầu tư của Tổng công ty, các công ty thành viên và các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty gồm: Dự án căn hộ Felisa Riverside ở số 99, Bến Bình Đông (quận 8); dự án 557 Bến Bình Đông, quận 8; dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng (quận 8); dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng số 257, Điện Biên Phủ (quận 3); dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội và dự án Chung cư Nguyễn Kim khu B (quận 10) hầu hết đều chậm tiến độ…

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định; tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo thuận lợi cho việc giám sát tập thể và của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Đồng thời khắc phục những sai sót, hạn chế theo kết luận của thanh tra; Giao Giám đốc Sở nội vụ chủ trì, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến các sai phạm, hạn chế, thiếu sót; Giao Thanh tra TP chuyển nộp ngân sách TP số tiền hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định còn phải nộp ngân sách nhà nước nhưng Tổng công ty chưa thực hiện. 

Đồng thời, thành lập Đoàn thanh tra tiến hành xác minh làm rõ việc thực hiện dự án cao ốc văn phòng ở số 257 Điện Biên Phủ (quận 3) và dự án chung cư Nguyễn Kim-Khu B do Tổng công ty làm chủ đầu tư, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Mã Hải