Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phú Ninh đã tổ chức 5 đợt kiểm tra, trong đó có 2 đợt phối hợp với Hạt Kiểm lâm Núi Thành, đều khẳng định sai phạm, nhưng không báo cáo cấp trên để xử lý. Đồng thời, trong 121,13ha rừng tự nhiên ở xã Tam Sơn, huyện Núi Thành do BQL rừng phòng hộ Phú Ninh quản lý và giao khoán cho các nhóm hộ dân quản lý, bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, đã có 92,505ha bị tàn phá.

Cụ thể, tại khoảnh 5, Tiểu khu 596, có 12,39ha giao cho nhóm hộ Tô Đức Kiểm đã bị phá hoàn toàn, trong đó 11ha bị phá để trồng keo. Tại khoảnh 6, Tiểu khu 596, có 82,36ha giao cho nhóm hộ Nguyễn Lương Đào (cả hai nhóm hộ đều trú thôn Thuận Tây Yên, xã Tam Sơn) có 72,471ha bị phá để trồng keo. Ở tiểu khu này, ông Kiểm còn được giao 5 lô với diện tích 38,77ha thì có 20,034ha đã bị tàn phá để trồng keo...

Chiều 26/8, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Hưng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết: “BQL rừng phòng hộ Phú Ninh, Hạt Kiểm lâm Núi Thành thời gian qua đã thiếu trách nhiệm và không giám sát chặt chẽ quản lý rừng, để doanh nghiệp khai thác vượt mức cho phép và để xảy ra tình trạng phá rừng dai dẳng. Mức độ sai phạm của các đơn vị này tới đâu thì phải chờ sự vào cuộc điều tra và kết luận của ngành Kiểm lâm tỉnh.

Chậm nhất hết ngày 31/8/2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải báo cáo sự việc cho Sở NN&PTNT để xin ý kiến xử lý của UBND tỉnh Quảng Nam. Riêng vụ phá rừng Tam Sơn, Sở NN&PTNT đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật”.

An Khang