Tại buổi họp báo, ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Người Phát ngôn của UBND tỉnh Lai Châu cho biết, là tỉnh mới được chia tách từ năm 2004, nên ngành Y tế tỉnh Lai Châu còn thiếu nhân lực ở hầu hết các lĩnh vực, các tuyến. Để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, Sở Y tế tỉnh đã thực hiện hợp đồng lao động trong số biên chế còn thiếu do chưa tuyển dụng được.

Mặt khác, tại công văn số 1330/SNV-TCCB ngày 19-10-2011 của Sở Nội vụ về việc đề nghị hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của các đơn vị, trong khi chờ tuyển dụng, Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã tiến hành ký hợp đồng với các lao động để đảm bảo nhân lực hoạt động cho các đơn vị y tế trong toàn ngành. 

Tổng số hợp đồng trong các năm là 258 người để đáp ứng cho các vị trí việc làm của các đơn vị. 

Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu hợp đồng 25 người, Sở Y tế hợp đồng 233 người. Toàn bộ số lao động này đều là lao động hợp đồng, chưa phải là cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2012, tỉnh Lai Châu đã thực hiện xét tuyển đối với số lao động hợp đồng mà các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh đề xuất. Tuy nhiên, căn cứ những tiêu chí đề ra,399 lao động được xét vào biên chế. 

Số còn lại vẫn được Sở Y tế tỉnh Lai Châu tạo điều kiện tiếp tục hợp đồng làm tại các đơn vị chuyên môn do chưa đáp ứng được nhân lực làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Y tế, trong khi biên chế được giao hằng năm chưa sử dụng hết.

Thực hiện kết luận số 1919/KL-SNV ngày 15-12-2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Y tế, từ tháng 1-2017, Sở Y tế Lai Châu đã điều chỉnh lại phương thức hợp đồng đối với toàn bộ số hợp đồng nói trên cho phù hợp với quy định hiện hành là ký hợp đồng một năm.

Thực hiện Kế hoạch số 1601/KH-UBND ngày 28-8-2017 của UBND tỉnh Lai Châu về xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017, ngày 5-9-2017, Sở Y tế Lai Châu đã ban hành văn bản thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 tới các đơn vị, cá nhân đang hợp đồng lao động trong ngành để biết và đăng ký dự tuyển viên chức vào các vị trí phù hợp với chuyên môn của cá nhân. 

Sau khi Sở Y tế thông báo, các cá nhân nêu trên đều được đăng ký dự xét tuyển tại Hội đồng tuyển dụng viên chức của tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu). Hội đồng tuyển dụng tỉnh Lai Châu đã thống nhất chỉ nhận hồ sơ tuyển dụng đối với những người có hộ khẩu tại Lai Châu từ đủ 36 tháng trở lên nhằm ưu tiên cho số lao động đang hợp đồng tại Sở Y tế…

Kết quả thi tuyển có 174 người trúng tuyển, trong đó có 80/258 người đang hợp đồng đã trúng tuyển; còn lại 137 trường hợp đang hợp đồng tại các đơn vị trong ngành Y tế không trúng tuyển và không tham gia dự tuyển. Căn cứ Luật Viên chức, chương trình hành động nâng cao chất lượng chuyên môn và kết quả thi tuyển viên chức y tế năm 2017, Sở Y tế tỉnh Lai Châu buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành.

Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn của UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải tiếp thu những ý kiến của các nhà báo nêu và cho biết các sở, ngành liên quan sẽ bàn bạc để có giải pháp hợp lý theo đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các lao động đã hợp đồng trong ngành Y tế.

PV