Hỏi: Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp theo Hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng. Ngày 31-3-2016, hợp đồng sẽ hết thời hạn. Tuy nhiên, tôi đang mang thai và dự định sẽ nghỉ thai sản từ 1-1-2016 đến hết 30-6-2016. Xin toà soạn cho biết, trong thời gian tôi nghỉ thai sản mà Hợp đồng lao động hết thời hạn thì Hợp đồng lao động có bị chấm dứt theo quy định của pháp luật không? (Nguyễn Hoàng Lan, Ba Vì, Hà Nội).

Trả lời: Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2012, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động gồm có: 1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này. 2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này. 5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án. 6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. 7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này. 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này. 10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Như vậy, trong thời gian bạn nghỉ thai sản mà Hợp đồng lao động hết thời hạn thì Hợp đồng vẫn bị chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Thạc sĩ, Luật sư Lê Việt Nga (Công ty Luật số 5 – Quốc gia)