Hiện nay, mức đóng BHYT bằng 4,5% lương cơ sở (1.210.000 đồng/tháng). Hiện Bộ Y tế đang đưa ra 2 phương án điều chỉnh mức đóng BHYT để chuẩn bị  thực hiện từ năm 2019. 

Theo phương án 1 sẽ tăng mức đóng BHYT thêm 0,3%/năm. Như vậy, lộ trình tăng mức đóng từ năm 2019 dự kiến sẽ là 4,8% lương cơ sở và đến năm 2020 là 5,1%, năm 2022 là 5,4%, năm 2023 là 5,7% và năm 2024 là 6%. Theo phương án 2 sẽ tăng với mức 0,5%/năm, thì dự kiến mức đóng BHYT năm 2019 là 5% lương cơ sở, năm 2020 là 5,5% và năm 2021 là 6%.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết, hiện chưa tính tới phương án tăng mức đóng BHYT với nhóm đối tượng người lao động.

Ông Phan Văn Toàn cho biết, từ ngày 1-7-2017, mức lương cơ bản tăng lên, do đó, mức phí tham gia BHYT của hộ gia đình cũng tăng. Vì theo quy định của Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT: Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ đóng phí BHYT theo tháng ở mức 4,5% lương cơ sở. 

Từ người thứ 2 tới thứ 4, mức phí sẽ lần lượt bằng 70%, 60% và 50% mức tham gia của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi, mức tham gia chỉ còn 40% mức tham gia của người thứ 1. 

Như vậy, từ 1-7-2017 mức tham gia BHYT của hộ gia đình sẽ tăng thêm khoảng 7,4%.

Thanh Hằng