Phát biểu tại buổi lễ, GS. Hinh bày tỏ niềm tin vào vị Hiệu trưởng kế nhiệm sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngôi trường hơn 100 năm tuổi, để đưa Trường Đại học Y Hà Nội không ngừng phát triển, xứng với tên tuổi hơn một thế kỷ qua...

GS. Tạ Thành Văn đón nhận quyền trượng và tuyên thệ nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội thứ 15

Đón nhận nhiệm vụ của Hiệu trưởng thứ 15, trong thời khắc đã đi vào lịch sử của ngôi trường, GS. Tạ Thành Văn đã đọc lời tuyên thệ sẽ cống hiến hết tài đức cho sự phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội, ngành y tế và nhân dân. GS. Tạ Thành Văn phát biểu nhận chức vụ Hiệu trường Đại học Y Hà Nội

Thanh Hằng