PGS.TS Phạm Nhật An, Chủ nhiệm bộ môn Y học gia đình, Đại học Y Hà Nội cho biết, BSYHGĐ là bác sỹ đa khoa thực hành, công tác ở tuyến cơ sở, chịu trách nhiệm quản lý và chăm sóc sức khỏe của cả cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng… Do đó, BSYHGĐ phải có kiến thức cơ bản cả về y học cơ sở, y học lâm sàng, y tế dự phòng và tâm lý y học….

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây là chương trình đào tạo BSYHGĐ lần đầu tiên được đưa vào trường đại học ở nước ta.

Bộ Y tế ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các trường mở mã ngành này, vì hiện rất thiếu nguồn bác sỹ có chuyên môn giỏi ở tuyến cơ sở, tuyến huyện, trong khi có khoảng 620 bệnh viện tuyến huyện và gần 200 bệnh viện chuyên khoa xây bằng trái phiếu chính phủ sắp hoàn thiện… đang cần nhân lực

T.L.