4 bệnh nhân công bố khỏi bệnh điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Cụ thể:

BN 122: Bệnh nhân nữ, SN 1996, quốc tịch Việt Nam, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 22/3/2020

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020; lần 2 vào ngày 1/4/2020 và âm tính lần 3 vào ngày 3/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

 BN154: Bệnh nhân nữ, SN 1997, quốc tịch Việt Nam, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ ngày 24/3/2020

Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 31/3, 1/4 và 2/4/2020. Sức khỏe bệnh nhân hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống bình thường. 

 BN 117: Bệnh nhân nam, SN 1990, quốc tịch Việt Nam, ngày 22/3/2020 nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Bệnh nhân cũng có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 .

BN 118: Bệnh nhân nữ, SN 1997, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 22/3/2020 tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3 và lần 2 vào ngày 31/3/202o.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.


Tr.Hằng