Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện tại, những người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn thực hiện mức giá ban hành từ năm 2006 và 2012, là giá chưa tính đủ chi phí trực tiếp, chưa có tiền lương và thấp hơn mức giá KCB do quỹ BHYT chi trả nên nhiều người chưa tham gia BHYT. 

Do đó, trong năm 2017, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư quy định mức giá tối đa (gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) áp dụng đối với người chưa có thẻ BHYT, để bảo đảm bình đẳng. 

Người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT đều có cùng một mức giá, chỉ khác về chi trả: người có thẻ BHYT do quỹ BHYT chi trả (trừ phần đồng chi trả của một số đối tượng và một số dịch vụ, thuốc, vật tư không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT), còn người không có thẻ BHYT phải tự trả tiền. Khi đó người dân sẽ thấy lợi ích của BHYT để tham gia BHYT.

Tăng giá viện phí, chất lượng KCB sẽ tăng 

Theo Nghị định 16 của Chính phủ thì đến năm 2016 phải thực hiện mức giá tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương, vì thế, lộ trình thực hiện mức giá cho người chưa có thẻ BHYT đang chậm hơn thời gian quy định của Chính phủ. Bộ Y tế và Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Thông tư quy định khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí để áp dụng cho các đối tượng KCB theo yêu cầu.

Cùng với tăng giá dịch vụ y tế, các bệnh viện sẽ phải nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Trước hết, phải giảm tải vì lâu nay, vấn đề người dân bức xúc nhất là nằm ghép, có nơi 4 - 5 người ốm/giường, hay phải nằm gầm giường. “Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh” –Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh.

 Trước tình trạng một số BV đang có nhiều dịch vụ như tiền công khám, giá ngày giường giá rất cao, khiến người dân phàn nàn, Bộ Y tế cũng đã có kế hoạch kiểm soát giá và chất lượng dịch vụ theo yêu cầu trong các bệnh viện để đảm bảo quyền lợi của người bệnh. Bộ Y tế đã có các văn bản hướng dẫn nội dung, nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ theo yêu cầu; chỉ đạo để bảo đảm công bằng trong cung cấp dịch vụ chuyên môn; kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn thu cho đúng các quy định.

Đặc biệt, ngay trong quý I-2017, Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư  quy định về tổ chức hoạt động và giá dịch vụ KCB theo yêu cầu trong các cơ sở KCB công lập với quy định khung giá tính đầy đủ các chi phí để áp dụng cho các đối tượng KCB theo yêu cầu. Vì thế, trung tuần tháng 2-2017, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ phối hợp xem xét việc tính giá dịch vụ KCB theo yêu cầu trước khi ban hành Thông tư.

Tăng giá viện phí, người bệnh có thẻ BHYT sẽ được lợi

Với Thông tư này, giá dịch vụ KCB theo yêu cầu tại các bệnh viện công sẽ được qui định mức trần: không quá 200.000 đồng/lần khám và giá giường bệnh cao nhất 2,4 triệu đồng/ngày/phòng một giường, thấp nhất là 600.000 đồng/ngày/phòng 4 giường. Ở một số thành phố như Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, giá khám tối đa 150.000 đồng/lần, giá ngày/giường cao nhất là 1,8 triệu đồng, thấp nhất 450.000 đồng. Ở các địa phương còn lại giá tối đa 100.000 đồng/lần khám và giá giường/ngày cao nhất là 1,2 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.

Thông tư cũng qui định với các trường hợp xây mới cơ sở hạ tầng dịch vụ KCB theo yêu cầu trên đất của đơn vị đã được giao sử dụng, thì phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế.

 Trường hợp không xây dựng mới cơ sở hạ tầng để KCB theo yêu cầu, thì đơn vị chỉ được sử dụng một phần cơ sở hạ tầng hiện có hoặc đã cải tạo, mở rộng để tổ chức dịch vụ KCB theo yêu cầu khi đáp ứng các điều kiện: Bảo đảm số buồng khám cho người không sử dụng dịch vụ KCB theo yêu cầu, để mỗi bác sĩ khám bệnh không quá 50 người bệnh/ngày làm việc; từ năm 2020 trở đi mỗi bác sĩ khám bệnh không quá 35 người bệnh/ngày làm việc; bảo đảm số giường bệnh cho người không sử dụng dịch vụ phòng điều trị theo yêu cầu, không để người bệnh nằm ghép.

Trường hợp đơn vị đã kê thêm giường bệnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu KCB của người có thẻ BHYT và vẫn luôn có trên 10% số giường bệnh trở lên phải nằm ghép 2 người/giường thì không được tổ chức các buồng bệnh theo yêu cầu tại các khoa điều trị hiện có.

 Với các nội dung cụ thể của Thông tư, đây sẽ là lần đầu tiên ngành y tế có quy định toàn diện về hoạt động KCB theo yêu cầu trong các bệnh viện công. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay giá dịch vụ và KCB theo yêu cầu do các bệnh viện tự quyết định nên mỗi nơi một giá. 

Thực hiện Thông tư này sẽ tránh được tình trạng chênh lệch quá lớn về dịch vụ KCB giữa các bệnh viện cùng hạng như đang diễn ra: giá khám từ 150.000 đồng - 690.000 đồng/lần tại các bệnh viện tuyến trung ương; tránh tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị của phòng điều trị theo yêu cầu không tương xứng với giá dịch vụ thu của người bệnh.

Đặc biệt, với việc khống chế tỷ lệ giường dịch vụ theo yêu cầu trong các bệnh viện, Thông tư sẽ bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân BHYT để không xảy ra tình trạng các bệnh viện dồn bệnh nhân BHYT nằm ghép, dành diện tích cho kê giường điều trị theo yêu cầu. 


Thanh Hằng