Trước đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan tham mưu việc sử dụng cơ sở vật  lưu trú du lịch. Sau khi các sở, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện vận động, khảo sát và lựa chọn các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đáp ứng các tiêu chí để cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, góp phần huy động nguồn lực vật chất tham gia phục vụ việc cách ly người từ các nước có dịch nhập cảnh Việt Nam.

Tập huấn công tác phòng chống COVID-19 cho quản lý các cơ sở lưu trú du lịch

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực cho công tác phòng chống ảnh COVID-19 của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Sau khi chọn được các cơ sở đủ tiêu chuẩn, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Y tế và UBND huyện Cần Giờ tập huấn cho quản lý và nhân viên các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện để phục vụ việc cách ly người nước ngoài và người Việt Nam từ các nước có dịch nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú theo hình thức có trả phí.

Theo Trung tâm báo chí TPHCM, căn cứ tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM và nguồn lực cơ sở vật chất của thành phố đang chuẩn bị hiện các sở, ngành chưa triển khai tiếp việc sử dụng các cơ sở lưu trú du lịch làm địa điểm cách ly phòng chống dịch. 

Do đó, khi cần thiết, các sở, ngành sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai việc vận động, khảo sát và lựa chọn cơ sở lưu trú du lịch làm địa điểm cách đây phòng chống dịch.


Nguyễn Cảnh