Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19” là công cụ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở trực thuộc và các phòng chức năng trong công tác quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, cập nhật thông tin công tác phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, các bộ phận ứng dụng phần mềm sẽ cập nhật thực về số lượng người được cách ly, số người rời khỏi khu cách ly hoặc xuất viện, số dự kiến mỗi ngày ra khỏi khu cách ly và xuất viện, số trường hợp dương tính, khả năng tiếp nhận người cách ly và người bệnh tại các khu các ly hoặc bệnh viện…

“ Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19” để quản lý người cách ly theo dõi và người cách ly điều trị tại các cơ sở một cách thống nhất, chính xác. ( hình minh hoạ).

Theo yêu cầu của GĐ Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trên thực hiện giám sát nhân viên y tế trong việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm và sử dụng thông tin từ phần mềm “ Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19” để quản lý người cách ly theo dõi và người cách ly điều trị tại cơ sở mình.

Tại Sở Y tế, các bộ phận được phân công sẽ có nhiệm vụ đối chiếu đảm bảo số liệu trên phần mềm đúng với số liệu thực tế tại đơn vị. Qua đó phát hiện và hướng dẫn những cơ sở nhập dữ liệu không đúng theo qui định. 


H.Nga