Trên cơ sở phần mềm “Hỗ trợ công tác quản lí giam giữ” được thiết kế phù hợp với quy trình công tác quản lí tạm giữ, tạm giam, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Trại tam giam, việc ứng dụng phần mềm có sự tập trung cao và đảm bảo quyết liệt, sâu sát ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho đến quá trình triển khai ứng dụng.

Các giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, khoa học cùng với sự cộng tác nhiệt tình, trách nhiệm cao của Phòng Tham mưu Công an tỉnh, phần mềm đã được vận hành ổn định trong 2 năm qua và tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lí tạm giữ, tạm giam. Kết quả này góp phần cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lí giam giữ; hỗ trợ Trại tạm giam phát hiện sai sót về thời hạn giam giữ ngay từ khi tiếp nhận, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam; đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, kịp thời và chặt chẽ trong thực hiện các công việc về quản lí giam giữ.

Thông qua ứng dụng phần mềm, bước đầu đơn vị đã xây dựng được phương pháp, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lí giam giữ phục vụ công tác quản lý, khai thác cả trước mắt cũng như lâu dài… được cán bộ, chiến sỹ trực tiếp sử dụng, các đơn vị liên quan và nhân dân đồng thuận đánh giá cao

Mạnh Cường