Bộ Y tế giao cho Cục ATTP chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương để triển khai việc hậu kiểm. Theo đó, quý 2-2018 sẽ kiểm tra ở các địa bàn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Vĩnh Long. Quý 3 sẽ tập trung vào các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, An Gianng. Quý 4 sẽ tiếp tục hậu kiểm ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng Bình Dương, Long An. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố cũng là đối tượng nằm trong đợt kiểm tra này.

Kiểm tra thức ăn đường phố 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc triển khai hậu kiểm phải đảm bảo nguyên tắc tránh chồng chéo quy định tại Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP. Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Y tế công cộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Nha Trang, Tây Nguyên phối hợp với Cục ATTP lấy mẫu để phục vụ thanh, kiểm tra chất lượng ATTP. Kết quả kiểm nghiệm mẫu là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý cơ sở vi phạm về ATTP.Thanh Hằng