Theo đó, các cơ sở giáo dục phải chủ động phối hợp với cơ sở y tế và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP trong trường học; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên; tuyệt đối không sử dụng nguồn nguyên liệu thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm ôi, thiu, mốc, hỏng để chế biến thức ăn trong trường học. 

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng phải chủ động đảm bảo VSATTP trong các bếp ăn tập thể và tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo VSATTP tại các bếp ăn, căng tin của đơn vị mình. 

Riêng đối với những cơ sở không có bếp ăn hoặc thuê đội ngũ ở ngoài thực hiện bữa ăn cho học sinh, sinh viên, tuyệt đối không được thuê các đơn vị không có giấy chứng nhận đảm bảo VSATTP.

H.T.