Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Việt Nam là nước cuối cùng ở Đông Nam Á chưa triển khai Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Việc duy trì nhiều trung tâm y tế (TTYT) như TTYT dự phòng; TTYT Sốt rét – ký sinh trùng; TT Phòng chống HIV/AIDS; TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản… tại các tỉnh, thành phố còn chồng chéo, kém hiệu quả. Do đó, phải đổi mới toàn diện y tế cơ sở cả về con người, hoạt động và cơ sở vật chất theo Thông liên tịch số 51 của Bộ Y tế và Nội vụ.

PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, ở các địa phương đang có 6 trung tâm cùng chức năng. Có địa phương chỉ 5 TTYT, nhưng có địa phương tới 12-15 TTYT và việc tổ chức các trung tâm chưa hiệu quả là một thực trạng. Do đó, cần phải thay đổi mô hình, thay đổi cơ chế đầu tư, quản lý, tài chính để bảo đảm chăm sóc sức khỏe với việc lồng ghép liên tục và đạt hiệu quả cao nhất bằng việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ mô hình y tế cơ sở

Do đó cần cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  Theo Thông số 51, tuyến tỉnh sẽ thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng. Hiện đã có 24 tỉnh thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 4 tỉnh đang xây dựng đề án kiện toàn thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật, gồm Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Trị.

Tuy nhiên, có 9 tỉnh giữ nguyên mô hình các TTYT hiện có mà không thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật chung. Vì thế, Vụ trưởng Phạm Văn Tác cho biết, Bộ Y tế sẽ có văn bản đề nghị 9 tỉnh này phải giải trình, đồng thời, yêu cầu phải đề xuất lộ trình để thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật chung.

Ở tuyến huyện, kể từ khi thực hiện Thông tư liên tịch số 51, đã có 19 tỉnh sáp nhập bệnh viện với trung tâm y tế thành Trung tâm y tế huyện; 7 tỉnh vẫn duy trì bệnh viện riêng ở tuyến huyện.

Vấn đề sắp xếp nhân sự sau sáp nhập là nội dung được đặc biệt quan tâm sau khi thực hiện sáp nhập các TTYT ở các địa phương. Theo ông Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ, hiện có 37 tỉnh được phê duyệt, chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo Thông tư 51. Mỗi tỉnh có trung bình 6 TTYT và khi sáp nhập làm một sẽ thừa ra 5 TTYT. 

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho xây dựng mô hình y tế phù hợp

Như vậy, chỉ ở tuyến tỉnh đã thừa khoảng 1.200 lãnh đạo. Ở tuyến huyện hiện có 500/715 huyện chưa sáp nhập các TTYT, cũng dôi dư khoảng 2.000 cán bộ lãnh đạo. Do đó, cũng cần phải giải quyết để làm sao tinh gọn đội ngũ lãnh đạo, giảm hành chính, tăng cường phục vụ công tác chuyên môn.

Ông Phạm Văn Tác cho biết hướng giải quyết là những người giỏi chuyên môn sẽ chuyển sang làm công tác chuyên môn, người giỏi quản lý sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo. Bên cạnh đó, sẽ duy trì việc luân phiên cán bộ, bỏ phiếu bầu để tìm ra lãnh đạo thật sự giỏi quản lý. Đội ngũ hành chính, bảo vệ, tổ chức cán bộ… sẽ chuyển công tác hoặc tinh giảm biên chế, bảo đảm chỉ có 18-20% số người làm hành chính, giữ nguyên 80-82% làm công tác chuyên môn.

Thanh Hằng