Chiều 12/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra mắt Dự án Ngân hàng Dữ liệu ngành Dược – Drugbank.vn.

Ngân hàng Dữ liệu ngành Dược – Drugbank.vn là hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Dược, được xây dựng với mục đích tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho sự quản lý ngành một cách nhanh chóng, thuận tiện và thống nhất, giúp ích cho sự phát triển của các doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về y tế - sức khỏe và thói quen sử dụng thuốc của người dân.

Với kho dữ liệu chứa hơn 10.000 đầu thuốc đang lưu hành, gần 41.000 cơ sở sản xuất, phân phối thuốc và dược sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề, Ngân hàng Dữ liệu ngành Dược cung cấp cho người dùng một nền tảng tra cứu toàn diện, thuận tiện mọi lúc, mọi nơi thông qua website hoặc ngay trên ứng dụng di động.

Lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu nhấn nút trang web về Dữ liệu ngành Dược

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết tại lễ ra mắt, Dự án được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Ngân hàng Dữ liệu ngành Dược sẽ tạo sự canh tranh minh bạch giữa các doanh nghiệp. Sự ra đời của Ngân hàng Dữ liệu ngành Dược đánh dấu một mốc mới trong việc quản lý thuốc nói riêng và quản lý ngành Dược nói chung, bắt đầu cho một thời kỳ quản lý điện tử, hiện đại và văn minh. 

                                                                                        


Trần Hằng