Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, Việt Nam và Cộng hòa Pháp có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và tin cậy lẫn nhau; tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cộng hòa Pháp nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với IRACM nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Jean-David Levitte tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao những công trình nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực chống dược phẩm giả của IRACM những năm qua; mong muốn, trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an Việt Nam và IRACM sẽ tiếp tục hợp tác có hiệu quả trong việc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế để tập huấn chuyên sâu, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ thực thi pháp luật, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác nhận biết, phân biệt dược phẩm thật, giả nhanh chóng, chính xác góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Bên cạnh đó, hai Bên thường xuyên trao đổi thông tin về các doanh nghiệp của Pháp có hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam và những sản phẩm dược phẩm tiêu biểu của Pháp xuất khẩu sang thị trường Việt Nam có nguy cơ dễ bị làm giả để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh...

Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngài Jean-David Levitte và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp, ngài Jean-David Levitte khẳng định, IRACM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Công an Việt Nam trong công tác đấu tranh chống dược phẩm giả, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai Bên phát triển lên tầm cao mới.

Khổng Hà