Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 10.462 hồ sơ của doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý TTBYT.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ TTB và công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết tại hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 36 và lấy ý kiến về bổ sung, sửa đổi Nghị định này.

Ông Tuấn cho biết TBTYT là loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế. TBTYT cũng hỗ trợ thầy thuốc trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân chính xác, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. 

Tuy nhiên, TBTYT lại có đặc thù là chủng loại đa dạng, luôn được cập nhật ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, thế hệ công nghệ luôn thay đổi. Vì vậy, phải được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm, lưu thông trên thị trường đến quá trình sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng sản phẩm.

Bộ Y tế đã hướng dẫn và phối hợp với sở y tế các tỉnh, thành phố triển khai 3 nhóm thủ tục hành chính thực hiện tại các sở y tế và triển khai 6 nhóm thủ tục công bố, đăng ký, đề nghị, cấp phép trực tuyến tại Bộ Y tế.

Theo ông Tuấn, việc triển khai ứng dụng CNTT với tất cả các thủ tục hành chính qui định tại Nghị định theo dịch vụ công mức độ 4 đã tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính và hỗ trợ công tác quản lý, xử lý và lưu trữ hồ sơ; tạo được sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin quản lý giữa các bộ, ngành liên quan, cơ quan hải quan ở các cửa khẩu, các đơn vị trong ngành y tế; tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp TBTYT hoạt động. 

Toàn bộ công việc được xử lý trên phần mềm hệ thống trực tuyến và theo mức độ 4 về CNTT giúp cho thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc triển khai còn vướng mắc khi nhiều văn bản liên quan, điều chỉnh đến TTBYT thưởng xuyên thay đổi, chồng chéo giữa các bộ, ngành, gây khó khăn cho công tác quản lý; một số nội dung của Nghị định chưa được rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn cho công tác thanh, kiểm tra. Hệ thống phần mềm chưa hoàn thiện tính năng để phục vụ công tác quản lý như tìm kiếm, truy xuất số liệu báo cáo theo yêu cầu.

Thanh Hằng