Theo đó, thời gian qua, một số cơ sở sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế đã không tuân thủ các quy trình, quy định trong sản xuất, mua bán, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đến việc điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phổ biến, tập huấn cho các cơ sở mua bán, sản xuất trên địa bàn về các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế; làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế của các doanh nghiệp.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo Sở Y tế các địa phương rà soát lại danh sách các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sản xuất trang thiết bị y tế trên địa bàn để tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định và quản lý chất lượng các mặt hàng là trang thiết bị y tế; không để xảy ra các trường hợp đơn vị sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế trên địa bàn hoạt động không đúng quy định, không công bố đủ điều kiện sản xuất, mua bán và sản phẩm không có giấy phép, không có số đăng ký lưu hành sản phẩm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các địa phương xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động mua bán, sản xuất trang thiết bị y tế, đồng thời, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh Hằng