Uỷ ban đã cập nhật diễn biến gần đây nhất về sự lan rộng của virus Zika, lịch sử tự nhiên, dịch tễ học, chứng đầu nhỏ và các biến chứng khác ở trẻ sơ sinh liên quan đến virus Zika, hội chứng các rối loạn thần kinh, kiến thức về lây truyền virus Zika qua đường tình dục cũng như việc triển khai các khuyến nghị tạm thời đã được WHO thông qua. 

Brazil, Thái Lan và Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin về chứng đầu nhỏ, hội chứng Guillain-Barré và các rối loạn thần kinh khác liên quan đến nhiễm virus Zika cũng như các biện pháp phòng chống đang được triển khai tại những nước này.

Tổng giám đốc WHO đã thông báo nhiễm virus Zika là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế dẫn tới thế giới phải có đáp ứng và điều phối khẩn cấp, cũng như cung cấp những hiểu biết mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và hậu quả nghiêm trọng lâu dài đối với sức khỏe mà WHO, các quốc gia và các đối tác phải quản lý như là mối đe dọa bệnh truyền nhiễm.

Zika vẫn là thách thức y tế nhưng không còn là sự kiện khẩn cấp gây quan ngại quốc tế

Ủy ban khẩn cấp lần đầu tiên đã khuyến cáo nhiễm virus Zika là một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế vào tháng 2-2016, sau một số chùm ca bệnh đầu nhỏ bất thường và các rối loạn thần kinh được báo cáo tại Brazil, sau đó là ở Polynesia (Pháp), có những mối liên quan về địa lý đối với nhiễm virus Zika. 

Hiện nay các nghiên cứu đã chứng minh mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và chứng đầu nhỏ nên Ủy ban khẩn cấp cho rằng một cơ chế kỹ thuật dài hạn mạnh mẽ đã được yêu cầu để quản lý việc phòng chống dịch trên toàn cầu.

WHO cho rằng, nhiễm virus Zika và những hậu quả do virus này vẫn là một thách thức y tế công cộng đòi hỏi phải hành động mạnh mẽ, nhưng không còn là một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Nhiều khía cạnh của bệnh này và hậu quả liên quan cần phải hiểu rõ hơn nữa, nhưng có thể được thực hiện qua các nghiên cứu bền vững. 

Ủy ban khẩn cấp đã xem xét và đồng ý với kế hoạch chuyển tiếp về Zika do WHO phác thảo thiết lập cơ chế đáp ứng lâu dài cùng với các mục tiêu chiến lược đã được xác định trong kế hoạch chiến lược ứng phó với virus Zika.

Sau khi phân tích các ý kiến, Tổng giám đốc WHO tuyên bố kết thúc sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế liên quan đến nhiễm virus Zika. 

Thanh Hằng