Sau khi phát động, các bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên, người lao động và người bệnh điều trị tại bệnh viện K tích cực tham gia, quyết tâm chung tay giữ gìn, bảo vệ cảnh quan bệnh viện, chỉnh trang, làm đẹp khuôn viên phòng bệnh, khu điều trị với những việc làm cụ thể được duy trì thường xuyên vào chiều thứ 6 hàng tuần nhằm hình thành thói quen, nếp sinh hoạt văn hóa, văn minh của mỗi người…

Xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp

Được biết đây là hoạt động hướng đến nâng cao hiệu quả triển khai 5S năm 2019 (đây là phương pháp quản lý, tổ chức và sắp xếp nơi làm việc).

Mục đích của 5S là tạo nên và duy trì môi trường làm việc thuận tiện, năng suất và hiệu quả tại mọi vị trí việc làm. Hiện nay, đã có rất nhiều cơ sở y tế đã ứng dụng 5S để cải thiện tính hiệu quả trong công việc và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. 

Cán bộ nhân viên và bệnh nhân giữ gìn vệ sinh các phòng điều trị

Thông qua hoạt động này, giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân viên y tế và đặc biệt là người bệnh và người nhà giữ gìn vệ sinh, cảnh quan bệnh viện để môi trường này luôn “xanh - sạch - đẹp”, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. 

Môi trường và vệ sinh trong bệnh viện luôn được người bệnh quan tâm và đây cũng là một trong nhiều chỉ số đánh giá hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở y tế. Việc phát động của Bệnh viện K góp phần nâng cao dịch vụ y tế, nhận được sự hài lòng, hưởng ứng tích cực của người bệnh. 

Tr.Hằng