Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận những kết quả trong hoạt động chỉ đạo tuyến, góp phần nâng cao chất lượng chuyên ngành sản khoa. 5 năm qua, cả nước có gần 9.000 lượt cán bộ đi hỗ trợ tuyến dưới; chuyển giao hơn 4.200 kỹ thuật cho các bệnh viện (BV) tuyến dưới; mở hơn 2.000 lớp đào tạo, tập huấn cho trên 52.000 lượt cán bộ y tế nâng cao trình độ chuyên môn… 

Các đại biểu chuyên ngành sản nhi khu vực phía Bắc đã về dự

Nhiều BV tuyến dưới đã chủ động thực hiện được các kỹ thuật cao như mổ tim hở, chăm sóc trẻ sinh non; phẫu thuật chấn thương… Nhờ đó, tỉ lệ tử vong, tỉ lệ chuyển tuyến giảm mạnh, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chi phí thấp, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Tuy nhiên, một số BV tuyến tỉnh, huyện, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, công tác chăm sóc bà mẹ, trẻ em vẫn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh (KCB).

Các đại biểu đã trao đổi nhiều về các vấn đề nghiệp vụ, đồng thời, đề xuất giải pháp  nâng cao chất lượng KCB, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Trong đó tập trung hoàn thiện quy chế tổ chức, chức năng và phối hợp trong chỉ đạo tuyến; đa dạng hóa các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; đưa hoạt động chỉ đạo tuyến đi vào chiều sâu… tiến tới thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ KCB giữa các cơ sở y tế và các vùng miền.


Thanh Hằng