Cùng với đó, từ 0h ngày 3/3, trên địa bàn toàn tỉnh giảm 46 vùng cách ly (ở các cấp độ: huyện, xã, thôn, khu, cụm dân cư…) nơi có F0 và các ca nghi nhiễm; giảm 8 khu cách ly y tế tập trung. Hiện còn 53 vùng cách ly, 69 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh tại KCN Đại An đang hoạt động trong ngày 03/3.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh giữ nguyên 266 chốt với 467 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ từ 0h ngày 3/3 (trong đó có: 7 chốt cấp tỉnh, 57 chốt cấp huyện và 202 chốt cấp xã);

Có sự điều chỉnh nhiệm vụ của 7 chốt liên ngành cấp tỉnh giữ nguyên (4 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng, 3 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Kim Thành), cụ thể: Công an tỉnh cử cán bộ làm chốt trưởng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người, phương tiện ra, vào khu công nghiệp thực hiện các quy định về phòng chống dịch, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.

Tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh hoạt động tại chốt kiểm soát dịch KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng.

Bên cạnh đó, mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát tại tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của 3 tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tăng cường tuyên truyền để nhân dân không lơ là, chủ quan trong tình hình mới, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Phương Thùy