Từ tháng 5-2015, sau khi PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nghỉ theo chế độ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phải kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho GS.TS. Trần Bình Giang

Ngày 14-8-2016, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến xin thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Việt Đức sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nghỉ theo chế độ, do phải đảm nhiệm thêm công việc của Thứ trưởng Xuyên. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định bổ nhiệm GS.TS. Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức làm Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện. 

Sau hơn 4 tháng ở vị trí phụ trách Bệnh viện, từ ngày 21-12-2016, GS.TS. Trần Bình Giang đã chính thức trở thành tân Giám đốc Bệnh viện ngoại khoa hàng đầu của cả nước.

Thanh Hằng