Ông Michael Greene, Giám đốc USAID Việt Nam, cho biết: Dự án “Phòng, chống HIV bền vững từ hỗ trợ kỹ thuật” (SHIFT) sẽ mở rộng các dịch vụ trong toàn bộ chuỗi dịch vụ chăm sóc HIV từ chẩn đoán đến điều trị thành công tại các tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhằm đạt được mục tiêu “90-90-90” về phát hiện ca nhiễm, chăm sóc và điều trị HIV. Dự án cũng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dựa trên nhu cầu ở các cấp để xây dựng các hệ thống và dịch vụ HIV bền vững.

Dự án mới nhằm giảm số người mắc HIV ở VN

Hiện cả nước có khoảng  260.000 người chung sống với HIV. Những năm gần đây, số ca nhiễm HIV mới đã giảm. Năm 2014, Việt Nam là nước châu Á đầu tiên cam kết thực hiện các mục tiêu 90-90-90 do Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đề ra. 

Ttheo đó: đến năm 2020, 90% số người chung sống với HIV biết tình trạng HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị và 90% số người được điều trị kiểm soát được tải lượng virus HIV ở mức thấp (hay còn gọi là ức chế virus).

Từ năm 2005, Chính phủ Hoa Kỳ thông qua chương trình PEPFAR đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virus giúp kéo dài cuộc sống cho gần 57.000 người, chăm sóc hơn 62.000 người trên cả nước. Riêng năm 2015, đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV cho hơn 375.000 người và điều trị thay thế bằng methadone cho 25.000 người.


Thanh Hằng