Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, CDC, các cán bộ chương trình của VAAC và lãnh đạo các tỉnh đã thảo luận về những thành tựu và bài học rút ra từ 5 năm vừa qua đồng thời lập kế hoạch chiến lược và mục tiêu mới. Giai đoạn hợp tác tiếp theo sẽ là tiếp tục giảm tỷ lệ HIV/AIDS, cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ đối với những người bị nhiễm HIV/AIDS, đồng thời nâng cao năng lực cho hệ thống y tế quốc gia.

CDC đã làm việc với Việt Nam từ năm 2001 và Việt Nam đã nhận được gần 600 triệu đôla Mỹ từ quỹ PEPFAR để cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều trị cho những người nhiễu HIV/AIDS từ năm 2004. Năm ngoái, CDC đã cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV cho khoảng 120,000 người và cung cấp dịch vụ chăm sóc cho hơn 80,000 người nhiễm HIV/AIDS

V.Cường