Theo đó, bắt đầu từ 7h ngày 15-6, Viện sẽ bắt đầu tổ chức thử nghiệm việc đăng ký chọn giờ tiêm chủng trực tuyến qua mạng internet tại địa chỉ website: tiemvacxin.vn. Đối tượng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận đăng ký chọn giờ tiêm chủng trực tuyến là những trẻ từ 0 đến dưới  5 tuổi. 

Thời gian nhận hẹn trước lịch tiêm vaccine từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, không nhận đăng ký chọn giờ tiêm chủng các ngày thứ 7, chủ nhật. Việc đăng ký chọn giờ tiêm chủng chỉ có giá trị cho 1 lần đăng ký. Nếu sau khi khám, tư vấn trẻ không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm vắc xin, vui lòng tiếp tục đăng ký lần sau.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, việc triển khai đăng ký chọn giờ tiêm chủng là nhằm cung cấp thêm tiện ích cho các bậc phụ huynh khi đưa con đi tiêm chủng, giảm thời gian chờ đợi. Trong giai đoạn thử nghiệm, Viện sẽ miễn phí đăng ký chọn giờ tiêm chủng trực tuyến.Thanh Hằng