Theo Báo cáo cho biết, cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 20 trẻ em tử vong trước ngày sinh nhật lần thứ năm. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong ở mức 22 trẻ trên mỗi 1.000 ca sinh.

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trước khi tròn một tuổi của trẻ em từ 12-23 tháng tuổi là gần 76%; tỷ lệ trẻ em không được tiêm chủng là 1,5% ở trẻ từ 12-23 tháng tuổi. Tỷ lệ tiêm phòng viêm gan B sơ sinh đạt thấp nhất hơn 78% ở nhóm trẻ từ 12-23 tháng tuổi. Tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai là vắcxin phòng sởi trên 86%.

Ở Việt Nam, tỷ lệ đăng ký khai sinh khá cao trong những năm gần đây; hơn 96% trẻ em dưới 5 tuổi đã được khai sinh. Đại đa số phụ nữ từ 15-49 tuổi đã từng nghe nói về HIV/AIDS, nhưng tỷ lệ phụ nữ có hiểu biết toàn diện về phòng, tránh HIV/AIDS không cao..

Hải Châu