Đây là một phản ứng nhanh nhạy của Bộ Y tế sau gần một tháng triển khai chiến dịch, nhằm kiểm tra, giám sát tốt hơn công tác tiêm chủng để đảm bảo an toàn tiêm chủng, đồng thời, hỗ trợ người dân trong các thông tin về tiêm chủng để người dân yên tâm và ủng hộ chiến dịch.

Người dân có thắc mắc hay những vấn đề cần hỏi, thông tin cần giải đáp, hãy liên hệ với Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế qua số điện thoại: 096.385.1919

Dạ Miên