Sở Y tế Hà Nội dự kiến đến 1-6-2017 sẽ có 100% cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thành phố được triển khai phần mềm này, để đến 31-12-2017 sẽ thực hiện thống kê báo cáo hoàn toàn bằng phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia.

Đây là bước tiến quan trọng của ngành y tế dự phòng Hà Nội. Vì phần mềm sẽ quản lý từng đối tượng tiêm chủng qua mã số riêng (ID) để theo dõi lịch tiêm chủng suốt đời, bằng các thông tin về quá trình tiêm chủng, địa điểm, thời gian và cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng.

Thông tin sẽ giúp cán bộ tiêm các mũi tiếp theo nắm rõ tình hình của đối tượng tiêm cũng như thời gian, địa điểm đã tiêm dù người này di chuyển nơi ở. Do đó, đối với các nhà quản lý, phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc thống kê, kiểm tra và quản lý số liệu tiêm chủng. 

Đối với người dân, phần mềm giúp các gia đình theo dõi và nắm rõ quá trình tiêm của trẻ nhỏ, đối với mọi loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng  hay tiêm chủng dịch vụ, giúp nhắc nhở phụ huynh nhớ lịch tiêm đúng và đầy đủ cho các bé.

Thanh Hằng