Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký Quyết định 648/QĐ-BYT công bố hết dịch COVID-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Quyết định công bố hết dịch dựa trên căn cứ vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ công văn đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Quyết định số 240/QĐ-BYT ngày 31/1/2020 của Bộ Y tế về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Tr.Hằng