Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc các bệnh viện báo cáo công tác tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh không cần trợ giúp của y tế và dịch vụ vận chuyển người bệnh cần có trợ giúp y tế; báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển người bệnh tại Bệnh viện. 


Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc các bệnh viện báo cáo công tác tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh không cần trợ giúp của y tế và dịch vụ vận chuyển người bệnh cần có trợ giúp y tế; báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển người bệnh tại Bệnh viện. 


Thanh Hằng