Vì thế, các hoạt động CSGN có ý nghĩa đặc biệt trong việc làm giảm gánh nặng cho bệnh nhân bằng cách nhận biết sớm, đánh giá toàn diện và điều trị đau cũng như các vấn đề về thể chất, tâm lý xã hội và tinh thần. 

 “Trong điều trị ung thư, công tác CSGN có vai trò rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nước ta người bệnh bị ung thư đa số đến khám ở giai đoạn muộn. Bệnh viện K đã thành lập Khoa Chống đau từ năm 2.000 và đóng góp quan trọng trong công tác CSGN” - TS Trần Văn Thuấn cho biết.

Mít ting hưởng ứng Ngày chăm sóc giảm nhẹ thế giới

CSGN không chỉ là kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Công tác CSGN được Bệnh viện chú trọng ngay từ ban đầu khi người bệnh được chẩn đoán là ung thư, thông báo tin bệnh và diễn biến bệnh; Lập kế hoạch chăm sóc theo từng bước tương ứng các giai đoạn bệnh cho đến sau khi bệnh nhân mất; Điều trị nâng cao thể trạng; Điều trị rối loạn tâm lý, các triệu chứng gây ra bởi tác dụng phụ của điều trị đặc hiệu; Kiểm soát cơn đau; Kiểm soát cơn khó thở; Chăm sóc loét- hoại tử; Chăm sóc thân nhân sau khi bệnh nhân mất.

Vì thế tới đây, Bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ nhằm mở rộng quy mô cũng như hiệu quả, chất lượng của công tác CSGN, đồng thời, đào tạo cho các cơ sở tuyến dưới và áp dụng mô hình CSGN tại nhà và cộng đồng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

 


Thanh Hằng