Trước đó, tháng 10-2018, UBND TP Hà Nội có công văn số 5051/UBND-KGVX gửi Bộ Y tế về việc khuyến cáo tác hại khí N20 và tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, lưu hành khí N20.

Trước những tác hại của việc một số người sử dụng khí N20 như một chất kích thích có thể dẫn tới tử vong, Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của UNND TP Hà Nội về việc không được sử dụng khí N20 với mục đích vui chơi, giải trí vì khí này làm thay đổi trạng thái tâm thần kinh.

Bóng cười chứa khí N20 sẽ bị cấm sử dụng với mục đích vui chơi, giải trí tại Hà Nội.

Bộ Y tế cũng cho biết, khí N20 thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Công thương và theo quy định loại khí này chỉ được phép mua bán và sản xuất với mục đích sản xuất công nghiệp, không được cấp phép để mua bán, sản xuất với mục đích thương mại.

Thời gian qua, giới trẻ Hà Nội đua nhau sử dụng bóng cười chứa khí N20 và nhiều ca ngộ độc phải vào viện cấp cứu. 

Ths.Bs Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhiều trường hợp vào nhập viện đã gần như bị liệt sau khi sử dụng bóng cười vài tuần. Ở nhiều nước, khí N20 đã bị cấm sử dụng với mục đích vui chơi, giải trí.

Như vậy, kể từ nay, việc sử dụng bóng cười khí N20 sẽ bị xếp vào danh mục cấm sử dụng tại Hà Nội.

Trần Hằng