Đây là một trong những Bệnh viện đầu tiên ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.
Các bác sĩ ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện, các thầy thuốc ở các khoa phòng đều đã cùng ký cam kết với nội dung: “Bác sỹ kê đơn hợp lý, cán bộ y tế thực hiện tốt quy chế chuyên môn: kê đơn thuốc đúng; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm; sử dụng thuốc an toàn, hợp lý”.

Với quy mô 1.500 giường và gần 2.000 cán bộ viên chức, nên việc các cán bộ y tế sử dụng kháng sinh hợp lý là một yêu cầu quan trọng và  trách nhiệm trong công cuộc phòng chống kháng thuốc. 

Thanh Hằng