Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 10/5: 24 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 288 ca mắc COVID-19 có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Bên cạnh đó, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đang tiếp tục giảm xuống, còn : 11.130, trong đó:- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 180- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.146

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.804.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 13 ca.


BS