Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 15h chiều nay, Bệnh viện công bố cho 11 bệnh nhân khỏi bệnh, gồm:

BN số 21, N.Q.T, nam,  61 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 7/3/2020. Xét nghiệm 3 lần vào các ngày 25/3, 1/4, 3/4 đều có kết quả âm tính. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không ho, không tức ngực, khó thở, tim đều, diễn biến ổn định.

BN số 72, A.L.W, nữ, 25 tuổi, Quốc tịch Pháp, vào viện ngày 14/3. Xét nghiệm ngày 30/3 có kết quả dương tính yếu, ngày 2 và 3/4 có kết quả âm tính. Sức khỏe hiện ổn định.

BN số 84, Q.H.V, nam, 21 tuổi ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, vào viện ngày 19/3.  Xét nghiệm ngày 29/3 âm tính; ngày 1/4 lại cho kết quả dương tính yếu; ngày 3 và 5/4 liên tiếp có kết quả âm tính. Bệnh nhân không sốt, diễn biến sức khỏe ổn định.

BN số 111, P.T.T.H, nữ, 25 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 22/3. Kết quả xét nghiệm ngày 27/3 dương tính yếu, 2 lần xét nghiệm sau đó vào ngày 30/3 và ngày 3/4 âm tính. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

BN số 116, N.X.T, nam, 29 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội, vào viện ngày 21/3. Ngày 27/3 vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính; Ngày 30/3 và ngày 2/4 cho kết quả âm tính. Bệnh nhân hiện ổn định.

BN số 136, T.A.T, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 24/3. Xét nghiệm ngày 28/3 dương tính, kết quả 2 lần sau ngày 31/3 và 3/4 âm tính.

BN số 137, Đ.V.B, nam, 36 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An, vào viện ngày 23/3. Kết quả 3 lần xét nghiệm đều âm tính.

BN số 192, N.T.H, nữ, 23 tuổi ở Lý Nhân, Hà Nam, vào viện ngày 29/3. Hai lần xét nghiệm gần nhất cho kết quả ẩm tính

BN số 197, V.K.L, nam, 41 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội, vào viện ngày 30/3. Bệnh nhân 3 lần xét nghiệm đều âm tính.

BN số 200, N.T.B, nữ, 61 tuổi ở Đại Từ, Thái Nguyên, vào viện ngày 29/3 và 3 lần xét  nghiệm đều âm tính.

BN số 222, T.T.M.T, nữ, 28 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội, vào viện ngày 23/3. Bệnh nhân đã 2 lần xét nghiệm âm tính. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không tức ngực, khó thở, diễn biến ổn định.

Tất cả các bệnh nhân trên tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Tr.Hằng