Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trật tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự Đại hội còn có các đồng chí Nguyễn Tấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên…
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu hết mình và đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế Lâm Đồng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt trên 14%. Quy mô, chất lượng nền kinh tế tăng đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 52,2 triệu đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, đô thị phát triển mạnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh, chính trị - trật tự xã hội ổn định. Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi để hội nhập quốc tế và huy động nguồn lực phát triển. Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt; xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được chú trọng.

Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã đưa ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển vượt bậc. Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh khoảng 40.000ha, chiếm khoảng 15% tổng diện tích đất nông nghiệp và 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; thu nhập bình quân trên 1ha canh tác hiện đạt 145 triệu đồng và là một trong các tỉnh dẫn đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ cao và xây dựng thương hiệu các mặt hàng nông sản.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh, người nông dân đã thật sự là chủ thể trong phong trào, nhân dân đồng tình, xã hội đồng thuận; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang. Đến nay toàn tỉnh có huyện Đơn Dương và 43 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 Lâm Đồng trở thành tỉnh nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Lâm Đồng đưa ra các khâu đột phá là: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các dự án, công trình trọng điểm bao gồm: Đường Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; Khu công nghiệp Phú Hội, Khu công - nông nghiệp Tân Phú, Khu Công nghệ thông tin tập trung; các khu du lịch: Đan Kia - Đà Lạt, hồ Đại Ninh, hồ Tuyền Lâm; các dự án thủy lợi: Đạ Sị, Đông Thanh, KaZam; Khu Trung tâm Hòa Bình - TP Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Lâm Đồng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra từ ngày 14-16/10.

Kim Ngân