Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì buổi họp.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội.

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả các mặt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng nội dung, kế hoạch, quy trình theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương...

Sau khi nghe Ban Tổ chức báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu dự cuộc họp đã duyệt các nội dung như: Duyệt triển lãm một số hình ảnh hoạt động của Đảng bộ CATW; duyệt phim tài liệu phản ánh kết quả hoạt động của Đảng bộ CATW, nhiệm kỳ 2010-2015…
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị trước Đại hội. Ảnh: Hiếu Quỳnh

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATW yêu cầu các đơn vị chức năng theo nhiệm vụ được giao tiếp tục kiểm tra, thực hiện tốt các công việc góp phần phục vụ Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp.

Cần bổ sung thêm các hình ảnh của cán bộ, đảng viên các lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng cháy, chữa cháy…

Các hình ảnh triển lãm tại Đại hội; Phim tài liệu chiếu tại Đại hội cần phản ánh rõ nét, nêu bật vai trò của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an trong nhiệm kỳ 5 năm qua…

Hiếu Quỳnh