Tại kỳ họp các đại biểu tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối với đồng chí Cao Văn Trọng (nghỉ hưu), đồng thời tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu tán thành 100%.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Tam.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua 12 Nghị quyết quan trọng của tỉnh như: thu chi ngân sách, nhân sự, phát triển đô thị, công nhận xã đảo... 


Trần Lĩnh