Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030”. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển các cơ chế, chính sách phù hợp. Phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào nhóm 20 cả nước. Huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng thuỷ lợi, cấp nước, giao thông, logistics, đô thị. Phấn đấu hình thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển. Phát triển nguồn nhân lực phù hợp tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và năm 2045; tập trung xây dựng nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản l‎ý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, vững vàng, phát huy tinh thần Đồng khởi, không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Bến Tre phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước; góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước ta có được những thành tựu to lớn.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu toàn Đảng bộ tỉnh Bến Tre phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá để phát triển. Cùng nhau xây dựng một tinh thần, một ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết không thua kém, tụt hậu so với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước. Đại hội phải xác định nhiệm kỳ tới dù là thời cơ, thuận lợi, hay khó khăn, thách thức đều là động lực thôi thúc toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. 

Trong đó, Bến Tre cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, xây dựng hạ tầng giao thông. Tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, đối với Bến Tre, vấn đề xâm nhập mặn, hạ tầng yếu kém, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển, thiếu nguồn nhân lực chất lượng là những thách thức không nhỏ cho quá trình phát triển của tỉnh thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền địa phương cần chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành cho được mục tiêu và tầm nhìn thời gian tới: “Đến năm 2025, Bến Tre là tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Bến Tre sẽ có nền kinh tế phát triển khá thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhóm 30 tỉnh dẫn đầu cả nước, tiên tiến và bền vững, tạo môi trường sống lý tưởng cho người dân”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu dự đại hội.

Để đạt được tầm nhìn trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, với khát vọng, truyền thống Đồng khởi quật cường và quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre phải triển khai 4 trụ cột chiến lược: Một là, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường, xem đây là nền tảng ổn định kinh tế - xã hội. Hai là, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, xem đây là mũi đột phá giúp đẩy nhanh tăng trưởng. Ba là, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là mũi đột phá tương lai của tỉnh. Bốn là, nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo môi trường xanh bền vững, hướng tới xây dựng địa phương đáng sống.

Song song đó, cần xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Bến Tre để xây dựng, quản lý quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, hoàn thành quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển về phía Đông, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp. Thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp mới, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái, đô thị biển. Chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp sạch có công nghệ cao, ưu tiên các ngành nghề ứng dụng công nghệ 4.0, công nghiệp chế biến nông sản. Chú trọng phát triển điện khí, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối), dịch vụ logistics…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đại biểu dự đại hội.

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện đông người.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng bức tranh "Bác Hồ kính yêu" cho Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

“Nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương, tăng tốc bứt phá thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm, Bến Tre nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Trần Lĩnh