Phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, giai đoạn 2017 – 2021 được Công an các tỉnh, thành trong Cụm thi đua số 8, triển khai đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ trong lực lượng Công an thật sự vững mạnh, phát huy tốt vai trò của từng cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các gương điển hình Phụ nữ Công an trong Cụm thi đua số 8 được biểu dương tại buổi giao lưu.

Nhiều mô hình, công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực như: Hạt gạo nghĩa tình, Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông với tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông; Nâng cao nhận thức về trách nhiệm, hậu quả của việc huy động vốn tự phát trong dân qua hình thức hụi, vay;  Hỗ trợ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng…

Các đại biểu tại buổi giao lưu.
Giao lưu với các gương điển hình.

Dịp này có 16 gương Phụ nữ Công an trong Cụm thi đua số 8 được biểu dương tại buổi giao lưu.



Hải Đăng