Trên tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy với 14 đồng chí.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa XI.

Đồng chí Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khóa X và đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hải Châu Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.


Trần Lĩnh