Theo quyết định được Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng ký ngày 27-2 về việc hủy tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương) đối với ông Vũ Quang Hải, ngay tại thời điểm 27-2, Quyết định số 137/QĐ – XTTM ngày 29/5/2013 đã chính thức bị hủy.

Việc ban hành quyết định này căn cứ chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 170/VPCP-V.I ngày 18-1-2017, cũng như theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định về việc rút quyết định bổ nhiệm cũ của ông Vũ Quang Hải

Trước đó, ông Vũ Quang Hải đã có đơn từ nhiệm đối với chức vụ Phó Tổng giám đốc Sabeco vào cuối tháng 12-2016 và được Đại hội cổ đông bất thường của Sabeco thông qua ngày 16-2 như đã đề cập. Ông Vũ Quang Hải không có mặt trong phiên họp miễn nhiệm này.

Chỉ có 86 cổ đông chính thức và 27 cổ đông được ủy quyền - đại diện cho hơn 610 triệu cổ phần (chiếm 95,25%) số cổ phần có quyền biểu quyết - tham dự.

Đại hội cũng thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Sabeco kiêm Giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn – Củ Chi (nhà máy lớn nhất của Sabeco), làm thành viên HĐQT Sabeco, với tỉ lệ 99,98%.

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1970, bắt đầu vào làm việc tại Sabeco từ năm 1991, với công việc đầu tiên là nhân viên phân xưởng cơ khí.

Về đề xuất của ông Vũ Quang Hải xin tiếp tục được ở lại làm việc tại Sabeco như nhân viên bình thường, sau khi không còn là cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương, tại thời điểm đại hội, ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết sẽ do Ban điều hành xử lý.

Được biết, đến thời điểm hiện, ông Hải vẫn làm việc tại Sabeco ở vị trí Trưởng ban Marketing. 


Vũ Hân