Tại văn bản này, VAFI cho rằng những kiến nghị phản ánh của họ tại văn bản trước “hầu như không được lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp thu”, do đó văn bản đã được gửi tới Bộ Kế hoạch & Đầu tư là cơ quan tham mưu soạn thảo và giám sát thi hành Luật Doanh nghiệp để “trả lời việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải và Võ Thanh Hà có đúng Luật Doanh nghiệp hay không” và Thanh Tra Chính phủ với chức năng soạn thảo và giám sát việc thi hành Luật Phòng chống Tham nhũng để trả lời về “qui trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ Sabeco có mang tính vụ lợi hay không và có vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 hay không?”

Theo VAFI, “quy trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải mang đậm tính vụ lợi” và “hành vi này bị nghiêm cấm theo Luật Phòng Chống tham nhũng  năm 2005”. Theo VAFI, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi ở Cục Xúc tiến Thương mại, ông Vũ Quang Hải đã được “ưu ái” bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Vinataba.

“Việc bổ nhiệm này hoàn toàn phi lý, sai Luật và cũng mang tính vụ lợi vì Điểm 1b Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2005 qui định: “Thành viên BKS không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh,chị, em ruột của thành viên HĐQT, giám đốc hoặc TGĐ và người quản lý khác”. 

Ông Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng, là người đại diện quản lý vốn cao nhất có quyền bổ nhiệm các thành viên HĐQT thì rõ ràng việc bổ nhiệm Vũ Quang Hải  là không đúng Luật” – theo VAFI.

Ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

VAFI cho rằng “thực chất của việc bổ nhiệm Vũ Quang Hải làm thành viên BKS Vinataba là nhằm có cơ sở để thăng hàm Phó Vụ trưởng và đẩy Vux Quang Hải vào diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Bộ Công Thương”. 

"Trường hợp ông Vũ Quang Hải cũng được Hiệp hội trên cho là kỷ lục về tốc độ thăng chức khi chỉ trong hơn 1 năm ở Bộ Công Thương, Vũ Quang Hải đã được lên 4 chức: Kiểm soát viên của 1 tập đoàn kinh tế lớn là Vinataba, Chức danh Phó Vụ trưởng, Chức danh thành viên HĐQT kiêm PTGĐ Sabeco”.

Dẫn Điều 3 của  Luật Phòng Chống Tham Nhũng năm 2005 với qui định hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi”, VAFI cho rằng “cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng”.

Quyết định điều động cán bộ, công chức số 1288/QĐ-BCT ngày 4/2/2015 do Thứ trưởng Hổ Thị Kim Thoa ký điều động ông Vũ Quang Hải về Sabeco cũng được cho là trái Luật và không có giá trị  pháp lý, vì theo trả lời của ông Vũ Quang Hải, ông ta là người đi làm thuê cho Sabeco và không phài là người của Bộ Công Thương cử về để quản lý vốn nhà nước, nên sự ra đời của văn bản này là không lý giải được.

“Theo Luật Doanh nghiệp 2005, 2014 và Điều lệ Sabeco, chỉ có cổ đông hay nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mới có quyền Đề cử người của mình tham gia ứng cử vào HĐQT. Vũ Quang Hải không thể tự ra ứng cử được và thực tế lãnh đạo Bộ Công Thương giới thiệu. Theo Luật hiện hành , Ông Vũ Huy Hoàng là đại diện cổ phần nhà nước tại Sabeco, ông  Phan Đăng Tuất là Đại diện được ủy quyền, còn Bà Thoa ký văn bản là ký thay cho ông Vũ Huy Hoàng, cho nên không thể có chuyện bố đề cử cho con tham gia ứng cử vào HĐQT và nếu không có ai giới thiệu thì Vũ Quang Hải không thể có tư cách là thành viên HĐQT được” – VAFI lập luận.

VAFI cũng đưa ra phân tích khẳng định Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã nghiêm cấm hành vi Bố bổ nhiệm cho con làm người quản lý doanh nghiệp nên bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là trái luật. 

Cả trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải và ông Võ Thanh Hà (nguyên là Chánh Văn phòng Bộ Công Thương và đã từng là thư ký của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Sabeco) đều được đánh giá là làm sai luật vì lấy ý kiến bằng văn bản chứ không phải bầu trực tiếp tại Đại hội cổ đông. 

Theo VAFI, cả ông Hà và Hải đều không có tư cách thành viên HĐQT Sabeco bởi việc bầy không theo thể thức mà Luật Doanh nghiệp đề ra, nên không có giá trị pháp lý.

Về động cơ khi gửi đi những văn bản kiến nghị này, VAFI khẳng định “không phải là đại diện cho nhóm lợi ích mới hay là công cụ của 1 tổ chức hay cá nhân nào” mà chỉ nhằm “bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật”.

Tóm tắt quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT kiêm PTGĐ Sabeco, theo Bộ Công Thương:

- Từ 29/5/2013: Bộ Công Thương tuyển dụng vào Cục Xúc tiến Thương mại theo quy trình xét tuyển công chức và bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục XTTM. Sau đó, ông này được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Thuốc lá VN (Vinataba ), đồng thời được thăng Hàm Phó Vụ Trưởng.

- Tháng 8 và tháng 11/2014 (hơn 1 năm sau khi thành công chức), được Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương điều động về công tác tại Sabeco để tham gia HĐQT  kiêm Phó TGĐ Sabeco với mục đích “tăng cường nguồn cán bộ trẻ” cho Sabeco. Ngày 4/2/2015 Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thay mặt ông Vũ Huy Hoàng ký QĐ 1288 điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tai Sabeco và đề cử tham gia HĐQT Sabeco. Cũng tại ngày này HĐQT Sabeco có nghị quyết đề cử ông làm thành viên HĐQT để tuân theo QĐ 1288 của Bộ Công Thương. Sau đó 20 ngày, ông Vũ Quang Hải được phê chuẩn làm thành viên HĐQT Sabeco.   


V.H