Ngày 30-12-2016, Bộ Công Thương nhận được văn bản của ông Vũ Quang Hải đề nghị xem xét chấp thuận cho tiếp tục làm việc tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng quản trị Sabeco phân công và xin không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức tại Bộ Công Thương.

Về việc này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Qua xem xét, ngày 5-1-2017, Bộ Công Thương đã có văn bản số 122 nhất trí với nội dung kiến nghị của ông Hải là không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức của Bộ Công Thương. Như vậy, ông Hải không còn là cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương nữa.

Còn việc ông Hải đề xuất ở lại Sabeco, ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco.

Bộ Công Thương đề nghị ông Hải báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định.

Trước đó, ngày 25-12, Bộ Công Thương cho biết Bộ này đã nhận được báo cáo ngày 22-12-2016 của Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) về việc ông Vũ Quang Hải có đơn ngày 21-12 xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của SABECO. Chức vụ Phó Tổng Giám đốc SABECO mà ông Vũ Quang Hải đang nắm giữ không được nhắc đến trong thông báo này. 

Ông Vũ Quang Hải - con trai Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Theo đó, Bộ Công Thương đã cho biết sẽ xem xét, chỉ đạo Bộ phận quản lý vốn nhà nước có ý kiến với Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông về việc giải quyết đơn của ông Vũ Quang Hải theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của SABECO. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng khẳng định đang tích cực triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ của Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua, trong đó có việc điều động ông Vũ Quang Hải từ Bộ Công Thương về nhận công tác tại SABECO. Việc đại diện phần vốn nhà nước và  tham gia Hội đồng quản trị của SABECO thay cho ông Vũ Quang Hải được Bộ Công Thương giao cho ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc SABECO.

Trước đó, tại công văn chính thức trả lời Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải – con nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương đã thừa nhận một sai sót – đó là việc bổ nhiệm ông này làm kiểm soát viên tại Tổng Công ty thuốc lá. Sau đó, ông Hải đã bị miễn nhiệm chức vụ này.

Về việc tham gia Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc SABECO, Bộ Công Thương tiếp tục khẳng định đã thực hiện “phù hợp với quy định”. Cụ thể, tháng 8 và tháng 11 năm 2014, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành nghị quyết về tăng cường và đổi mới công tác tổ chức cán bộ và Nghị quyết phê duyệt phương án luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ lãnh đạo giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. 

Theo đó, ông Vũ Quang Hải được Ban cán sự nhất trí điều động về công tác tại SABECO để tăng cường nguồn cán bộ trẻ và giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị. Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự, xét đề nghị của Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại SABECO, ngày 4/2/2015, Bộ Công Thương đã quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại SABECO và giao Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại SABECO giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị SABECO. Tại thời điểm đó, Bộ Công Thương khẳng định “không giao ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn nhà nước tại SABECO”.

Bộ này cũng dẫn “báo cáo của SABECO” cho biết, sau khi ông Vũ Quang Hải nhận công tác tại đây, DN này đã thực hiện trình tự, thủ tục bầu ông Vũ Quang Hải vào Hội đồng Quản trị bằng phiếu xin ý kiến cổ đông và Hội đồng Quản trị SABECO đã bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SABECO phù hợp với các quy định.

Tháng 10 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã “Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Phó Tổng Giám đốc SABECO”. 

Cá nhân ông Vũ Huy Hoàng được kết luận là “Thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Phó Tổng giám đốc SABECO, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội”.


Vũ Hân