Đầu buổi họp báo, các phóng viên báo chí đã quan tâm vấn đề hệ quả của việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng. Ngay trước khi nghỉ Tết, Chính phủ đã có Quyết định kỷ luật, vậy chế độ chính sách đối với ông Vũ Huy Hoàng, như chế độ lương hưu sẽ ra sao?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định kỷ luật nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công thương đối với ông Vũ Huy Hoàng, trong đó yêu cầu các cơ quan nhà nước có hình thức xử lý kỷ luật tương xứng với Quyết định của Ban Bí thư.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo

“Trong quá trình xử lý, ngày 28 Tết, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương, giai đoạn 2011 – 2015 đối với ông Vũ Huy Hoàng”.

Về toàn bộ chế độ chính sách đối với ông Vũ Huy Hoàng, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Công thương nghiên cứu. “Hiện 2 Bộ đang nghiên cứu vấn đề này để báo cáo với Thủ tướng” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3-11-2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Đồng thời, giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Quỳnh Vinh