ông Phan Tuấn

Kiểm lâm Quảng Nam quyết tâm làm “trong sạch nội bộ” sau hàng loạt vụ phá rừng

Lực lượng kiểm lâm Quảng Nam đã phân tích, mổ xẻ những bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng khi để xảy ra các vụ phá rừng; đồng thời quyết tâm làm “trong sạch nội bộ” với tinh thần cao nhất.

Ai đã tàn phá rừng phòng hộ Phú Ninh?

Nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, Chi cục đã ban hành văn bản 363 kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức có sai phạm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và khai thác nhựa thông trong lâm phận rừng phòng hộ Phú Ninh.

Liên kết cứu hộ 1 cá thể voọc quý hiếm

Cá thể voọc chà vá chân nâu đực quý hiếm này có trọng lượng 1,5kg thuộc nhóm IB theo Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ.